Styrelse och ansvarsområden


Styrelse och ansvarsområden 2020/2021


Ordförande: Victor Hjelmgren

victor.hjelmgren@serneke.se

0737-014773


Sekreterare: Anna Saari

anna.saari@hotmail.se

0739-65 36 40

 

Om ett problem/en fråga uppstår - var god kontakta Victor Hjelmgren, se ovan. Ansvarsområden:

Mäklar- och försäljningsansvarig: Victor

Hemsidan: Anna

Underhållsplan: Kassör (kontakta Victor)

Vaktmästarkontakt: Victor

Källar- och vindsförråd: ? (f. d Jan)

Energi och värme: Victor

Skyltar: Håkan

Bank och finans: Håkan

Trädgård: Maria


Copyright © All Rights Reserved