Andrahandsuthyrning


Andrahandsuthyrning


Önskar man hyra ut sin bostadsrätt i andrahand skall styrelsen tillfrågas skriftligt. Kontakuppgifter till ny hyresgäst samt bostadsrättsägarens nya kontakuppgifter skall bifogas. En avgift för andrahandsuthyrning kan utgå med 4000kr.

 

Parkeringsplatser och garage får ej andrahandsuthyras utan skall sägas upp om man inte längre äger någon bil eller av någon annan anledning inte längre vill hyra sin plats. Endast bostadsrättsinnehavare som bor i fastigheten och har bil får hyra p-plats och garage.

 

 

ANSÖKAN OM UTHYRNING I ANDRA HAND

 

Om en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt

bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen. Det är lämpligt att ansökan

sker skriftligen. I ansökan ska det anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Om en ny adrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för. Fastighetsägarna har tagit fram en blankett för ansökan om tillstånd för uthyrning i andra hand som finns att ladda ner från vår webbplats

 

http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/brf/andrahandsuthyrning

 

 

ANSVAR FÖR LÄGENHETEN

 

Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är bostadsrättsägaren alltid

ansvarig gentemot föreningen för alla sina förpliktelser, exempelvis att

månadsavgiften betalas i rätt tid, att grannarna inte utsätts för störningar

och att vårdnadsplikten gentemot bostadsrättsföreningen upprätthålls. Det är dock viktigt att styrelsen har kontaktuppgifter till andrahandshyres-gästen. En bra rutin vid andrahandsuthyrning är därför att bostadsrättsägaren förser styrelsen med namn och övriga kontaktuppgifter innan andrahandshyresgästen flyttar in i lägenheten. Är medlemmen inte är nåbar under perioden som lägenheten är uthyrd i andra hand är det lämpligt att kräva att bostadsrättsägaren utser en kontaktperson med fullmakt.

 

 

 

OTILLÅTEN UTHYRNING I ANDRA HAND

 

Om föreningen får kännedom om otillåten uthyrning kommer man inom två månader skicka en skriftlig anmodan om rättelse till sin medlem. När bostadsrättsägaren får brevet har han/hon två alternativ. Antingen att ansöka hos föreningen om lov att hyra ut bostaden i andra hand eller att se till att uthyrningen upphör. Uthyrning utan styrelsens tillstånd eller tillstånd från hyresnämnden kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen helt enkelt blir uppsagd.


Copyright © All Rights Reserved