Garage och parkering


Garage och parkering


Föreningen förfogar över 4 garage och 6 parkeringsplatser.

Om du som medlem är intresserad av att hyra en av dessa kan du höra av dig till styrelsen för att ställa dig i kön.


Andrahandsuthyrning av parkering/garage

Parkeringsplatser och garage får ej andrahandsuthyras utan skall sägas upp om man inte längre äger någon bil eller av någon annan anledning inte längre vill hyra sin plats. Endast bostadsrättsinnehavare som bor i fastigheten och har bil får hyra p-plats och garage. Om du hyr ut din lägenhet i andra hand måste du med andra ord säga upp din parkeringsplats/ditt garage.


Butikernas parkeringar

Butikerna hyr varsin p-plats, den direkt till höger om deras trappa ner. Dessa parkeringar fungerar som gästparkering för huset under de timmar som butikerna inte har öppet. 


vid byte/uppsägning av p-plats/garage 

ska du maila overlatelser@hsb.se med den nya info. De vill ha;

  • nummer på p-plats/garage
  • ditt namn och personnummer och adress


så lägger de avgiften på din hyresavi.


Bild över garage och parkeringar


Copyright © All Rights Reserved